middle!
Inhoudsblok rechts boven het nieuws
 

 Ik wil graag meer informatie

 

{load_form id="14" pageurl="1"}


U bent hier: Onze diensten

Onze diensten

NB Arbo Advies is een adviesbureau gespecialiseerd in arbeidshygiënisch onderzoek. Wij bieden op dit gebied verschillende diensten op maat.

Risicoinventarisatie& - evaluatie (RI&E)
De Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) is bij uitstek een middel waarmee u en uw management structureel risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in beeld hebben kunnen beheersen. Het inventariseren van risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is een belangrijke stap naar het structureel verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Arbeidshygiënische onderzoeken
NB Arbo Advies is gespecialiseerd in arbeidshygiënisch onderzoek op het gebied van gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, stof, lasrook), geluid en lawaai, binnenklimaat, trillingen, lichamelijke belasting en biologische agentia. We leveren maatwerk advies op basis van de vigerende normen.

Werkplekonderzoek en -advies
Een werkplekonderzoek- en advies is een kort onderzoek en advies voor een individuele medewerker gericht op de werkzaamheden in relatie tot de werkplek, werkhouding, werkorganisatie enz. aan de hand van de 5W's. Wij helpen u graag verder.

Arbomanagementsysteem en beleidsadvies
Een Arbomanagementsysteem helpt u op een gestructureerde wijze de arbeidsomstandigheden te verbeteren. U kunt denken aan OHSAS 18001, VCA etc. NB Arbo Advies heeft ervaring op het gebied van het opzetten van en het begeleiden van organisaties met een arbomanagementsysteem. We kunnen u ook van dienst zijn om beleidsstukken te toetsen of op te stellen.

Voorlichting
Preventieve aandacht voor verschillende onderwerpen in de vorm voorlichting (of een toolbox) vergroot het bewustzijn bij uw medewerkers. Zeer belangrijk om uw organisatie Veilig en Gezond te houden! NB Arbo Advies biedt maatwerk en gaat hierover graag met u in gesprek.

Register Gevaarlijke stoffen                                                                                                                                 RGS, een handige tool waarmee u voldoet aan alle wettelijke eisen. Een handig hulpmiddel om te voorzien in de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen.

VCA
NB Arbo Advies kan ondersteunen bij het VCA traject. Denk hierbij aan: uw RI&E, het opstellen van een VCA handboek, het houden van werkplekinspecties en interne audits.

Veiligheidskundige vraagstukken
Heeft u vragen over veiligheidskundige vraagstukken, dan bent u voor veel vragen op het juiste adres. Denk hierbij aan vragen over besloten ruimten, werken op hoogte, arbeidsmiddelen, ATEX. Daarnaast heeft NB Arbo Advies een netwerk met specialisten die hierbij tevens indien gewenst kunnen ondersteunen.


Printen   |   Omhoog

© NB Arbo Advies | Alle rechten voorbehouden