middle!
Inhoudsblok rechts boven het nieuws

U bent hier: Onze diensten » REACH en CLP » REACH

REACH

Wat is REACH?

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Een bedrijf moet de risico's kennen van stoffen dat het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten. Daarnaast moet het maatregelen nemen om die risico's te beheersen.De REACH-verordening heeft de volgende doelstellingen:

  • een hoog veiligheidsniveau waarborgen voor mens/milieu bij productie/gebruik van chemische stoffen;
  • het concurrentiepotentieel van de industrie in stand houden en/of verbeteren.

Doelgroepen REACH

Bedrijven die chemische stoffen of preparaten produceren, in de Europese Unie (EU) importeren, distribueren of gebruiken vallen onder REACH. REACH kent drie groepen: fabrikanten/importeurs, distributeurs en gebruikers. Voor deze groepen gelden verschillende verplichtingen.

Handhaving REACH

Handhaving gebeurt in Nederland door Nederlandse inspectiediensten (VROM-inspectie, Arbeidsinspectie en de Voedsel- en warenautoriteit). Op Europees niveau maken ze afspraken over samenwerking. Op de site van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) staan de activiteiten beschreven van het Europese Forum.

NB Arbo Advies helpt u graag met uw vraag op het gebied van REACH.
- Het beoordelen van Material Safety Data Sheets (MSDS-en)/Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) of de e-SDS (in het kader van REACH).
- Het opzetten van beleid in het kader van REACH. Via deze link komt u bij een handig hulpmiddel.
- Kandidatenlijst (Substances of Very High Concern - SVHC-lijst: working list, candidate list en autorisation list).

Zie voor meer informatie over REACH en CLP/EU-GHS klik HIER.

 


Printen   |   Omhoog

© NB Arbo Advies | Alle rechten voorbehouden