middle!
Inhoudsblok rechts boven het nieuws
 

 

Arbeidshygienische onderzoeken

 1. Gevaarlijke stoffen
 2. Geluid en lawaai
 3. Klimaat
 4. Trillingen
 5. Lichamelijke belasting
 6. Biologische agentia


Heeft u vragen over de bovenstaande diensten. Of wilt u graag vrijblijvend een gesprek of offerte ontvangen. Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

iStock_000000125212XSmall.jpg


U bent hier: Onze diensten » Arbeidshygienische onderzoeken » Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Staan uw medewerkers bloot aan gevaarlijke stoffen? Heeft u de risico's in beeld, weet u met welke stoffen u werkt? Heeft u de risico's beheerst?

In veel bedrijven werken medewerkers met gevaarlijke stoffen. De risico's worden vaak onderschat of medewerker en werkgever zijn niet bekend met het feit dat er met gevaarlijke
stoffen wordt gewerkt. Te hoge blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot acute en effecten op de lange termijn. Veel voorkomende gevaarlijke stoffen zijn: oplosmiddelen (in bijv. verf/lakken), schoonmaakmiddelen, houtstof, lasrook, bestrijdingsmiddelen en DME.

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid dat uw medewerkers geen schade aan hun gezondheid oplopen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het is dus belangrijk om de risico's te beheersen.

Wij leveren de volgende maatwerk diensten:

 • Begeleiden van vragen rondom  Zelf inspectielijst gevaarlijke stoffen SZW/Arbeidsinspectie.
 • Het opstellen van een gevaarlijke stoffenbeleid.
 • Het opstellen van een Register Gevaarlijke Stoffen.
 • Het maken van een globale risicoanalyse. Deze analyse geeft u een beeld waar de belangrijkste risico's liggen en waar u uw prioriteiten moet stellen.
 • Het in kaart brengen van de aard, mate en duur van de blootstelling (metingen / blootstellingsmodellen).
 • Het opstellen van werkplekinstructiekaarten (WIK's).
 • Het beoordelen van Material Safety Data Sheets (MSDS-en)/Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) of de e-SDS. 
 • Vragen over REACH. Via deze link komt u bij een handig hulpmiddel om beleid op te stellen voor REACH.
 • De implementatie van GHS (Globally Harmonised System).
 • Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-15).
 • Het verzorgen van een voorlichting aan medewerkers (en leidinggevenden/management) om hen bewust te maken van de risico's en omgang met gevaarlijke stoffen.
 • Beleid / inventarisatie opstellen voor kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen (Stcrt. 2012, 762) of Substances of Very High Concern (SVHC). De Indeling CMR-stoffen (REACH en Arbowet) vindt u hier.

Wij bieden vanaf nu een uniek en eenvoudig te beheren Register Gevaarlijke Stoffen dat voldoet aan de Zelfinspectie van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Vraag snel meer informatie aan.


Printen   |   Omhoog

© NB Arbo Advies | Alle rechten voorbehouden